Links

ginagallery.com - Gallery of International Naïve Art

naivisterne.dk  - En samling af landets naivister

festivalnaif.com - International website for naivistisk kunst

naivistiskkunstforening.dk - En forening for kunstelskere med særlig interesse for naivisme